Aktualności

300 000 zł to pula Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z #Covid19, który ogłosił Zarząd Województwa Łódzkiego.

Maj 5, 2020 | Aktualności

Właśnie rozpoczyna się nabór ofert dla organizacji pozarządowych (NGO) na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa.

Składane oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych w następujących obszarach

  • wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
  • kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • polityka społeczna,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • kultura fizyczna i sport,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • ochrona środowiska,
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  • działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1 000 zł i nie większa niż 5 000 zł. Nabór ofert zostanie zakończony z chwilą rozdysponowania całej puli przeznaczonej na realizację zadań.

Wzór oferty można pobrać tu https://bit.ly/2Y94udn

Wypełniony skan oferty wyślij na ngo@lodzkie.pl

Jednocześnie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną, zawieszone zostają rozstrzygnięcia wszystkich konkursów ogłoszonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w tym konkursów ofert związanych z III edycją Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.

Ostatnie aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo W związku z informacją na temat ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” mającej się odbyć w 2020 r., uprzejmie informuję, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wznowiło przygotowania do tego wydarzenia,...

czytaj dalej
Skip to content