Aktualności

Przekazujemy Państwu pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami na pytania związane ze stanem epidemii w Polsce

Maj 6, 2020 | Aktualności

Przekazujemy Państwu pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami na pytania związane ze stanem epidemii w Polsce dotyczące:

  • zachowania terminu realizacji operacji
  • podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • zobowiązania wykonywania działalności gospodarczej
  • osiągnięciu 30% zakładanego w biznes planie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży towarów lub usług
  • wymogu zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej
  • utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji
  • zobowiązaniu do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji (szkolenia, konferencje, wyjazdy)
  • zobowiązaniu do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4

Ostatnie aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo W związku z informacją na temat ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” mającej się odbyć w 2020 r., uprzejmie informuję, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wznowiło przygotowania do tego wydarzenia,...

czytaj dalej
Skip to content