Kontakt

22.03.2016 11:51
 

Adres

Urząd Miejski w Łęczycy,
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca Piętro III pok 56 

Adres do korespondencji

Urząd Miejski w Łęczycy,
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca Piętro III pok 56 

Adres e-mail: biuro@lgd-ziemialeczycka.pl 
                      lgdleczyca@wp.pl

Nr telefonu: 508 115 897, 510 003 595

Biuro otwarte dla interesantów od poniedziałku do piątku
w godz.  9:00 - 15:00, we wtorki 11.00 -17.00