Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

22.03.2016 11:43

<

Zarząd

Prezes Zarządu: Mirosław Ryśkiewicz

Zastępca Prezesa: Monika Kilar-Błaszczyk

Członek Zarządu: Mariusz Gralewski

Skarbnik Zarządu: Jacek Rogoziński

Sekretarz Zarządu: Tomasz Pietrzak

Członkowie LGD

Zbigniew Wojtera

Grzegorz Zduńczyk

Beata Malarska

Dariusz Zalewski

Mariusz Gralewski

Justyna Pichalak

Mirosław Ryśkiewicz

Barbara Wełnicka

Łukasz Wieczorkiewicz

Michał Sobiński

Krzysztof Ogórek

Tomasz Pietrzak

Rafał Rosiński

Piotr Krajewski

Andrzej Krzyżaniak

Stefan Pacholczyk

Aleksandra Szczepaniak – Smulczyk

Jacek Rogoziński

Ewa Olczak

Magdalena Szczepaniak

Pacholski Jarosław

Violetta Wieczorkowska

Ewa Frontczak

Monika Kilar - Błaszczyk

Krzysztof Urbański

Martyna Wysocka

Krzysztof Graczyk

Monika Twardowska

Anna Straszewska

Rada Stowarzyszenia LGD

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Sektor

1. Monika Twardowska Przewodniczący Rady Publiczny

2. Krzysztof Ogórek Zastępca przewodniczącego Rady Gospodarczo/Publiczny

3. V ioletta Wieczorkowska Członek Rady Publiczny

4. Grzegorz Zduńczyk Członek Rady Gospodarczy

5. Ewa Olczak Członek Rady Gospodarczy

6. Anna Straszewska Członek Rady Mieszkaniec

7. Ewa Frontczak Członek Rady Mieszkaniec

8. Beata Malarska Członek Rady Społeczny

9. Barbara Wełnicka Członek Rady Mieszkaniec

10. Martyna Wysocka Członek Rady Mieszkaniec