Deklaracja członkowska

Członkostwo w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”

 

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?

Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie działania Stowarzyszenia.

Jak możesz zostać członkiem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”?

Zapraszamy do współpracy – Razem możemy zmienić naszą okolicę!

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś wypełniając deklarację członkowską. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.

1. Administrator.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka”, Pl. T. Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca z iedzibą ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca pok. 56. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 508115 897 lub pisząc na adres: lgdleczyca@wp.pl

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przyjęcia Cię w poczet członków naszego Stowarzyszenia oraz, kontaktowania się z Tobą w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO[1]) polegający na monitorowaniu składu członkowskiego Stowarzyszenia oraz informowaniu i mobilizowaniu członków Stowarzyszenia do udziału w pracach jego organów a także prowadzeniu listy członków Stowarzyszenia i zamieszczaniu jej na naszej stronie internetowej, do czego zobowiązuje nas umowa ramowa na realizację LSR, zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego.

W zakresie, w jakim udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twojego wizerunku podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie przez Ciebie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Zgoda może zostać przez Ciebie w każdym czasie odwołana poprzez złożenie stosownego oświadczenia na jeden z adresów wskazanych w pkt 1. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (wizerunku) do tego momentu będzie uznawane za zgodne z prawem.

3. Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do naszego prawnika, oraz naszych stałych współpracowników. Pragniemy Cię zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. Poza tym, tak jak wspomnieliśmy wyżej, Twoje dane trafią także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140).

4. Okres przetwarzania.

Planujemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu, w którym cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie lub do momentu, w którym upłynie okres realizacji naszych obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa wyżej – w zależności od tego, co nastąpi najpierw.

5. Twoje uprawnienia.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu. Bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO, które mogą w pewnych sytuacjach przesądzać o tym, że wykonanie Twojego prawa nie będzie możliwe.

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).

[1] Tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skip to content