Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ruszają prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka” na lata 2023 – 2027

7 lipca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego
została podpisana umowa nr 00028-6934-UM0500037/22 określająca zasady finansowania wsparcia przygotowawczego
w zakresie działania 19.1.

Środki, o które LGD „Ziemia Łęczycka” się ubiega będą przeznaczone na napisanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Ziemia Łęczycka” na lata 2023-2027.

W ramach tworzenia LSR zaplanowaliśmy na miesiąc wrzesień oraz październik  2022 r., w każdej gminie z terenu LGD spotkania konsultacyjne, na których chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby i propozycje działań, które zamierzają Państwo w przyszłości realizować. Niezwykle ważny jest aktywny udział w spotkaniach osób, którym bliski jest rozwój najbliższego otoczenia.

Dlatego na spotkania serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów społecznych, przedsiębiorców, samorządowców itp.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji oraz aktywnego udziału w spotkaniach.

Jesteśmy dla Was i każdy głos jest dla nas bardzo cenny.

Skip to content