Nabory 2019

Podejmowanie działalności gospodarczej

 1. OGŁOSZENIE
 2. Kryterium wyboru operacji
 3. Uzasadnienie spełnienia kryterium
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o braku zatrudnienia
 6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 7. Wnioski i formularze niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie https://www.arimr.gov.pl

Kolejność na liście: Informujemy, że zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów – ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej – uzyskuje wyższe miejsce na liście.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 1. OGŁOSZENIE
 2. Kryteria wyboru operacji
 3. Uzasadnienie spełnienia kryterium
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 5. Wnioski i formularze niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie https://www.arimr.gov.pl/

Kolejność na liście: Informujemy, że zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów – ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej – uzyskuje wyższe miejsce na liście.

Rozwój działalności gospodarczej

 1. OGŁOSZENIE
 2. Kryteria wyboru operacji
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Zobowiązania wnioskodawcy
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej
 6. Wnioski i formularze niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie https://www.arimr.gov.pl/

Kolejność na liście: Informujemy, że zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów – ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej – uzyskuje wyższe miejsce na liście.

Skip to content