Aktualności

Konsultacje społeczne – zmiany w LSR

kw. 22, 2021 | Aktualności

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka” w perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt zmian zawiera:
1. Propozycję wykorzystania różnicy kursowej wynikającej z przeliczenia dostępnego budżetu z waluty PLN na EURO dla poddziałania 19.2 oraz niewykorzystanych do tej pory środków  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020  w poszczególnych przedsięwzięciach:

1.1.1 Bezpośrednie inwestycje w MŚP w celu utrzymania istniejących miejsc pracy i utworzenia nowych miejsc pracy  – 225 000 €  –  900 000 PLN

2.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni niekomercyjnych (rekreację, turystykę, kulturę)  – 42 404,19 € – 169 616,80 PLN

Sposób podziału kwoty z uwzględnieniem wartości wskaźników oraz inne wprowadzone zmiany zostały oznaczone na zielono w załączonym dokumencie: Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020  (załącznik)

Czekamy na Państwa propozycje lub uwagi do proponowanych zmian, które należy przesłać na Formularzu zgłaszania uwag (załącznik)

w terminie od  dnia 22.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

w formie:
– elektronicznej na adres lgdleczyca@wp.pl z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”,
– pocztą tradycyjną
– osobiście w biurze LGD Topola Królewska 66/67, 99-100 Łęczyca

Kontakt do biura pod numerami telefonów:
Iwona Szafrańska tel.  – 510 003 595
Magdalena Karczewska  tel. – 508 115 897

 

Piliki do pobrania:

Ostatnie aktualności

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w formie online pn. „REACT – EU - wsparcie dla przedsiębiorstw z łódzkiego”. Spotkanie skierowane jest do firm z sektora MŚP, którzy odnotowali min. 15% spadek...

czytaj dalej
Skip to content