Nabory 2023

Podejmowanie działalności gospodarczej

 

 

 1. OGŁOSZENIE
 2. Kryteria wyboru operacji
 3. Uzasadnienie kryterium wyboru operacji
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 5. Zobowiązania informacyjne wnioskodawcy
 6. Wnioski i formularze niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się   TUTAJ
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej
 8. Formularz de minimis


W poszczególnych punktach

 • Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 • Biznesplan (wersja 5z)
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z

Kolejność na liście: Informujemy, że zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów – ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej – uzyskuje wyższe miejsce na liście.

Rozwój działalności gospodarczej

 

 

 1. OGŁOSZENIE
 2. Kryteria wyboru operacji
 3. Uzasadnienie kryterium wyboru operacji
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 5. Zobowiązania informacyjne wnioskodawcy
 6. Wnioski i formularze niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się   TUTAJ
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej
 8. Formularz de minimis


W poszczególnych punktach

 • Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 • Biznesplan (wersja 5z)
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z

Kolejność na liście: Informujemy, że zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów – ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej – uzyskuje wyższe miejsce na liście.

 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

 

 1. OGŁOSZENIE
 2. Kryteria wyboru operacji
 3. Uzasadnienie spełnienia kryterium
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 5. Zobowiązania informacyjne wnioskodawcy
 6. Wnioski i formularze niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się TUTAJ.
 7. Formularz de minimis


W poszczególnych punktach

 • Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Kolejność na liście: Informujemy, że zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów – ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej – uzyskuje wyższe miejsce na liście.

Skip to content